Onderwijsisleuk

Educatieve kater

SvhO, inspectiekwaliteit

| Geen reacties

In Trouw van 1 juni 2019 staat een boeiend artikel van een stel ouders, dat, tijdelijk als ondernemers wonend in China, op zoek is naar een passende basisschool. Het is hen in elk geval al duidelijk geworden dat de prestatiedruk op gewoon openbaar onderwijs in Shanghai extreem hoog is (niet geschikt voor hun kind). Je moet het artikel zelf maar nalezen als je dit interessant vindt, maar ik pik er wat anders uit. De Chinese overheid heeft doelen gesteld voor het land (het wil een economische reus worden) en het onderwijs moet er van jongsaf op gericht zijn die doelen te halen. Kom daar eens om in Nederland, waar ouders van school verlangen dat school school is en huiswerk zich moet beperken tot een enkel lesje.

Wat heeft dat te maken met inspectiekwaliteit? De Nederlandse onderwijsinspectie maakt in elk SvhO-rapport gewag van PISA-vergelijkingen (ik noemde het al in mijn vorige blog, waarin beschreven de conclusies van de Commissie Steur).
Raad nu eens welk land zeer hoog genoteerd staat in dat PISA-lijstje…. China!
De inspectie meldt ons jaarlijks dat Nederland verder weg zakt op de PISA-lijst. En dat kan ook niet anders, inspectie. Want: als Nederland dichterbij de PISA-top-3 moet komen, dan MOET de prestatiedruk omhoog, en geen klein beetje ook. Geen school en geen ouder wil de situatie zoals die in China is, waar kinderen zelfs pas om half elf ’s avonds naar bed gaan (als het huiswerk er op zit), ja zelfs al zijn ze nog maar 8-9 jaar oud…

Nee, dat soort informatie verstrekt de Nederlandse onderwijsinspectie niet in de overzichten. Onwelgevallige informatie? Onwetendheid?
China staat trouwens niet alleen hoog in de top-3 van PISA-landen, het staat OOK in de top-3 van landen met het hoogste zelfmoordpercentage. Niet mee kunnen komen is daar een belangrijke reden van…

Ik vraag aan de minister om nu ook eens serieus werk te maken van al dat zogenaamde (maar twijfelachtig onderbouwde) cijfermateriaal van de onderwijsinspectie. En laat hij dan niet uitsluiten dat zo’n onderzoek wel eens zou kunnen bewijzen, dat onze onderwijsinspectie een slecht cijfer verdient….

Mijn kat, mijn geliefde Siamees, bevindt zich vaak in de bovenste afdeling van haar persoonlijke PISA-toren, de krabpaal. Van die plek heeft zij een goed overzicht over, maar ook een gefocuste blik op de wereld beneden zich. Ze heeft het allang door: je scoort geen vogeltje op je PISA-plek, voor zo’n vangst moet je aan het werk. Serieus aan de bak, inspecteurs!

Auteur: Rein Sybesma

Als leraar en ict-er in het basisonderwijs ben ik al ruim dertig jaar geboeid door de ontwikkelingen in de klas. Enerzijds verbaasd dat de vernieuwende technische mogelijkheden zo wisselend worden opgepakt, anderzijds door het gemak waarmee 'wij' mensen in het onderwijs zo slaafs methoden en toetsen afnemen.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.